Signalopstilling

På denne side vises flere eksempler på signalopstillinger. Siden udbygges løbende.

Overvejelser vedrørende signaler og Qdecoder.


En Qdecoder har 16 udgange, dvs., at der kan styres 16 lanterner. Derfor kan det være en god idé at overveje, hvilke signaler man vil anvende, når der skal styres med signaler. Nedenfor er der vist nogle eksempler på hvordan man kan lave en station med signaler og Qdecoder.


Men først lidt om signalerne. Specielt om hvilket man kan vælge.


Et indkørselssignal kan have 4, 3 eller 2 lanterner.


I2 har to lanterner, grøn og rød. Denne type brugtes på enkelstsporet bane, og havde så et U2 (samme udseende som I2) som udkørselssignal. Grøn betyder "frit til indkørselstogvejens endepunkt". I dette tilfælde frem til U-signalet. Står U på grøn, kan der køres igennem, evt. med et stop ved perron, men ikke nødvendigvis.


I3 har tre lanterner, grøn, rød og gul. Denne type har samme funktion som U2, blot med en gul lanterne øverst. I dag skal man ved "rødt" også have en gul lanterne af sikkerhedsgrunde (synlighed).


Gul over grøn betyder også her "frit til indkørselstogvejens endepunkt". Men kan også betyde 

"stands på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at standse på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden, hvis der er signal for viderekørsel".


I4 har 4 lanterner, og kan, vise "fri gennem stationen" (gennemkørsel) med to grønne - grøn over grøn. Der skal ikke standses på stationen.


Så de tre typer kan principielt vise det samme - principielt. Hvad skal man så vælge? Flere ting spiller naturligvis ind, men alt afhængig af bane og epoke, kan man kombinere en togvej med forskellige signaler.Se efterfølgende plancher med eksempler.


Man vælger måske I4, 2 gange PU6 og U2. En ganske almindelig togvej for stationen. Denne kombination skal anvende 4 + 6 + 6 +2, i alt 18 udgange. Altså 2 flere end der er udgange på én decoder. Jf. nedenstående skitse, er det kun nødvendigt med PU4'ere, hvis man ikke vil have rød lanterne (ikke nødvendigt her). Med I4, 2 stk. PU4 og U2, har man 4 + 4 + 4 +  i alt 14 lanterner, som kan dækkes af én decoder og 2 frie udgang til andet. Man kan også vælge PU5, og så have decoderen fuldt ud udnyttet.


Med denne kombination kan man lave en togvej som beskrevet for begge veje, med 2 stk. decodere. Figuren herunder viser kun en togvej for den ene vej igennem stationen.


Denne opstilling (med togvej i begge retninger) med 8 færdigbyggede signaler og 2 decodere driftsklar med forprogrammerede decodere koster 2.999,00 kr.


Overvejelser over PU6 eller PU5.

(og her skal professionelle sikringsfolk nok lukke øjnene)


Figuren til venstre viser "Forsigtig forbikørsel tilladt", som betyder:

- at rangertræk må passere signalet med forsigtighed, når rangeringen er aftalt, og at sporet bag signalet kan ikke påregnes at være frit, og at det kan ikke påregnes, at sporskifter, der skal befares, er i rette stilling. Man kan også betragte det, som om at signalet er "usynligt".


Figuren til højre viser Signal annulleret”, og betyder:

- at rangertræk må passere signalet med forsigtighed, når rangeringen er aftalt, og at der er ikke garanti for at togvejen er fri.


PU6 med 6 lamper bruges kun når signalet skal kunne vise 'forsigtig forbikørsel tilladt', og der sker kun hvis der er flere PU-signaler i samme togvejs spor. Så vi kan godt i modelverdenen spare lidt på lyset.


Togdriftens sikkerhed lider nok ikke meget på modelbanen ved at bruge PU5'eren, og ikke PU6.


DV4 ct DV3


For dværge gælder det samme for signalbillederne som for PU'erne.

Andre eksempler på signalopstilling på stationer.Holdested uden dækningssignal. Der standses med fronten foran "S-mærket".


Station med U2 som udkørselssignal for hvert afgangsspor. Stationen kan styres begge veje med 1 decoder


Station med TU som udkørselssignal for hvert afgangsspor. Stationen kan styres begge veje med 1 decoder. Her kun den ene side vist.