Løsdele

På denne side vises en lang række af de produkter, som banetjenesten har i løsdelsprogrammet. Der er en del flere, men de er i et såkaldt "bagkatalog", dvs. at de ikke er taget med her på oversigten. Det kan være meget specielle ting og kun til et enkelt formål, eller hvor interessen nok ikke er der længere. Men spørg gerne.

Signalløsdele

01 - 003 - I4 indkørselssignal

På disse billede er der vist et signalhovede, som det ser ud i "rå" form. Det tilsvarende tegnede billede viser signalbilledets lanterner.

Hovedsignalerne sælges kun som signalplader.

Hovedsignaler

Hovedsignalerne sælges kun som signalplader.

Alle hovedsignalplader koster 39,00 kr.

01-001 I2/U2/AM


01-004 I3+venstre forgrening


01-007 I4+højreforgrening

01-009a Fremskudt signal F3+V

01-011 Rangersignal

01-002 I3


01-005 I3+højreforgrening

01-008 Fremskudt signal F2

01-009b Fremskudt signal F3+H

01-003 I4


01-006 I4+venstreforgrening

01-009 Fremskudt signal F3

01-010 TU-signal TU

Løsdele og løsdelssæt