Ætsede dele

59, 60 og 61 - Rækværk


Rækværksstandere fås i tre udgaver, med en, to eller tre huller til tværstænger.Sæt med 14 stk standere, som ombukkes for at få ekstra tykkelse. Tværstænger medfølger.

Byggebeskrivelse giver samlingsanvisning.

Pris: 60,00 kr.

Automatisk sikret overkørsel.


Populært kaldt "korporaler".

Varsler en kommende overkørsel, der er sikret ved automatisk advarselssignal med eller uden bomme.

Rangergrænsemærke


Rangergrænsemærket har betydning for f.eks. et rangertræk, opstilles mindst 50m m efter I-signalet, og vender ind mod stationesarealet. Afstanden er hastighedsafhængig for strækningen. Kan også ses påsat U-signalet på strækninger, hvor der ikke rangeres i hoivedspor.

Mærket kan passeret, hvis der er givet tilladelse hertil.

Sæt med hastighedsnedsættelse


Hastighedsnedsættelsesskilte bruges til på en strækning at nedsætte hastigheden. Først står et nedadvendt trekantet gult skilt, som varsler nedsættelse til den anførte hastighed. Hvorfra hastighedsnedsættelsen begynder, vises med et firkantet gult skilt. Hvorra nedsættelsen ophæves, opstilles et grønt trekantet skilt med opad vendt trekant.

Automatisk sikret overkørsel.


Populært kaldt "korporaler".

Varsler en kommende overkørsel, der er sikret ved automatisk advarselssignal med eller uden bomme.

Afstandsmærker


Afstandsmærker angiver afstanden til næste hovedsignal (I eller AM). Mærkerne opstilles på 1200m, 800 m 0g 400 m fforud for signalet. Den gul/orange skilt der ses under mærkerne, angiver, at næste signal er et I-signal.

Automatisk sikret overkørsel.


Populært kaldt "korporaler".

Varsler en kommende overkørsel, der er sikret ved automatisk advarselssignal med eller uden bomme.

Skilte, mærker og tavler

Alle nedenstående er i spor H0, men enkelte af dem fås i spor 0 også.

Alle skilte, mærker og tavler fås som både byggesæt og samlet.