Produkt- og prisliste


Pris- og produktliste 04.21 rev. c
Dette er en forstørrelse af figuren i prislisten. Det kunne f.eks. være Guldager Station, men kunne være så mange andre stationer på enkeltsporet bane.De viste

De viste signaler og de to sporskifter kan styres af 2 decodere. Fremskudte signaler er ikke medtaget (2 stk. F3), da de ikke kan være under de 2 decodere, der har 2 x 16 udgange, og stationens to retninger bruger 2 x 14 udgange og 2 x 2 udgange til sporskifter. I alt 32 udgange.

Hastighedstavlen kan vise 40 km eller 60 km. Mærket er i Banetjenestens program som sæt med tavle og dekaler for hastighedsangivelse.

F-mærket -sort F på gul baggrund, angiver, at næste signal er et forsignal. Dette mærke er også i vores program som "selvmaling".

Frispormærkerne er også i vores program. Det er de små hvid/røde mærker ved sporskiftet.

Mærket angiver, hvor langt et køretøj (pufferne) kan føres frem på det ene af to sammenløbende spor uden at hindre kørsel på det andet spor.
U-signalet kan også have et O-mærke påsat standeren, som viser, at der følger en automatisk sikret overkørsel, hvilket betyder, at overkørslen har afhængighed til det hovedsignal, mærket er anbragt på eller ved. Signalet kan således ikke vise "Kør" uden overkørslen er sikret.
Her er flere eksempler, blot tegnet på den "normale" illustrationsmåde.