Forside


Denne tabel kan du fremover finder under fanen "Ætsede dele"


Medens I venter på signaler, og jeg venter på visse manglende dele til at bygge dem af (men det lysner), er der sket noget på andre områder.


 • De nye sporskiftemotorattrapper er nu færdige til Rocospor, Weinertspor (og Pilz) og Peco, alle til spor uden ballast. I øjeblikket ses der også på Märklins k-skinner, for at vurdere dem til "motorer" også.
Priser (umalede):

Enkelt sporskiftemotor: 15,00 kr.

Pose med 5 stk. motorer: 69,00 kr.

Pose med 10 stk. motorer: 135,00 kr.


 • De nye kontrolskabe er også netop blevet færdige. Disse kontrolskabe / skabe stod flere steder rundt omkring på baneterrænet, og indeholdt forskelligt udstyr til at kontrollere og/eller styre ting på banen. På Olsenbanden på Sporet, blev den endda brugt til at stille alle signaler på rødt. :-)

Pris 15,00 kr pr. pr. stk.

5 stk. 60,00 kr.


 • PU-signalområdet er der også snart nyt, idet indsatsene til signalet er på vej til at blive færdigbygget lige til at sætte ind på plads i holderen. Dette vil gøre livet lettere for selvbyggere og for os, og også sikre en helt præcis placering af lanternelysene i signalet.


 • Qdecoderfronten, har jeg fået optaget nye signalvariationer* som standard i den nye version af Qrail, som er på trapperne. Det drejer sig om DV3 og PU4. Endvidere vil afvigende signaler kunne styres integreret i opsætningen, lige som den også herved korrekt styrer de tilsvarende fremskudte signaler. Automatisk mellemblokssignal (AM) bliver også et selvstændigt signal. Endelig fås hastighedsviseren til ikke kun at være et add-on til I-signalet, men også som et selvstændigt signal, så hastighedsvisere kan opstilles ved vingesignaler, uden at det styrer andre signaler automatisk. Sammenkobling til vingesignaler er afhængig af fabrikat.
* De nye signalvariationer har været en mangel hidtil, idet f.eks. en dværg3 (DV3) skulle tilkobles som en DV4, og herved gik en udgang tabt, som kunne være brugt til noget andet. Det samme for PU4, som skulle tilkobles som PU5. Og hastighedsviseren ville altid styre både I- og U-signalet, hvilket betød, at det var HV'eren, som styrede togvejen. Det er også fint generelt, men hvis netop HV'eren står ved et vingesignal, eller blot leveres alene, kunne det ikke stå som blot en hastighedsviser. Dette bliver forventelig løst med den nye version.

Følg løbende med på siden her, hvor nyhederne præsenteres,

og under de enkelte faneblade, kan man finde flere informationer.Kontakt til Banetjenesten kan ske ved at skrive en mail til btj@banetjenesten.dk


Du kan også brug denne skabelon til at sende en mail til os:Ud over at fremstille og sælge egne produkter, f.eks. et næsten komplet signalprogram med danske signalbilleder, har vi også forhandling af Qdecodere til styring af udstyr til modelbaner, men ikke kun til  banetjenestens signaler. Decoderne kan dog også styre andre signaler, og kan også styre multiplex signaler, som f.eks. fra Viessmann. Endvidere forhandler vi kvalitetesdrev fra MTB, som væsentligst anvendes til sporskifter, men er ikke begrænset hertil. MTB-drevene passer perfekt til decodersystemet.

 
 
 
 

Video om MTB-drev


De Storeholmske Baner har lavet en lille informativ video om MTB sporskiftedrevene, opsætning og indkøring. Videoen er meget illustrativ, og absolut seværdig, både før eventuelle køb og bagefter, når installationen er i gang.


God fornøjelse med videoen


https://www.youtube.com/watch?v=3QaAqNmVPgE


Vi har fået tilladelse til at have linket på denne side. Videoen fra De Storeholmske Baner er ikke i, og har ikke forbindelse til Banetjenesten i øvrigt.

Nye sporskiftemotorer og baliser

Vore nye sporskiftemotorer (-attrap) er nu klar til salg. De er rigtig flotte, og konstrueret sådan, at man ikke kan se samlingen mellem de forlængede svellestykker ved motoren og sporets sveller.

Der er motorer der passer til Rocospor, Weinertspor og Peco, alle uden ballast. Kan også bruges til Pilz.

(billedet viser - lidt mærkværdigt - motorskifteren på et lige stykke, men det er blot for at vise pasningen til svellerne).
Billedet viser motorskifteren (og affald) ved et sporskifte på Esbjerg Station.

Sporskiftesignalet kan vist ikke bestemme sig til hvad den vil vise.

Bemærk, at motordrevene i virkeligheden altid er placeret ved skiftets yderste tungespids, og ikke hvor fabrikanten har deres drivstænger.

Men valgfrit selvfølgeligt, dog er motorattrapperne designet til svellemellemrum generelt, og ikke til de ofte store huller til deres drivstænger. 

Priser (umalede):

Pose med 5 stk. motorer: 69,00 kr.

Pose med 10 stk. motorer: 135,00 kr.


På facebooksiden vises nyheder og andre forhold, som kan være af interesse som hurtig nyhed.Priser (umalede):

Pose med 10 stk.: 29,00 kr.

Pose med 20 stk.: 55,00 kr.

Løsdele til signalbygning mv.


Ofte har man brug for løsdele til signalbygning mv., og der vil være et lille udvalg af komponenter og dele til bygningen.

Man kan bruge en soeciel tang, men man kan også lidde ledningerne til hylsen, som vist på et af billederne.

Pose med 10 stk. ensfarvet: 3,00 kr.

Pose med 50 stk. ensfarvet: 15,00 kr.

Pose med 70 stk. med 7 x 10 enkeltfarver: 20,00 kr.
KilometerstenHvor er jeg egentlig?


Det kan man få et vide, på de kilometermærker, der stod langs banerne i siderne som trekantede hvidmalede betonklodser med røde streger på. Disse mærker angav i tal afstanden fra strækningens begyndelse med store tal øverst i km, og mindre tal under med et enkelt tal, f.eks. 2 og læses som 56,2 km.


På tværs af stenene var der hele vejen rundt malet en rød stribe på tværs i en fordybning ca. på midten. Jeg vil tro, at den angav største dybde den måtte nedgraves til. De stod bagoverhældende 1:10.


På en af siderne var der en lodret streg på sidekanten, og denne var påført på den side, hvortil man skulle gå, for at komme til nærmeste telefon.


Der var to typer, en type I, hvor den havde en bredde som svarede til 2 cifre, og en bredere _-type II - som havde plads til 3 cifre. Men vi laver kun den smalle.

Nu kan disse kilometermærker fås i korrekt modelstørrelse 1:87. De er pakket i poser med 10 stk. til 35,00 kr. og i 25 stk. til 79,00 kr. De er umalede.


På fotoet kan der ses en lille rund stang for neden, som er beregnet til at fastholde mærkerne på f.eks. en hulplade, medens de bliver malet. Så klip ikke denne del af. Den har en funktion.


Billedet med de fjernede sten i bunke, er fra Brande 1995 (Egon Moesby).

Løs hastighedsviser til at opstille ved armsignaler.

Prisen er 149,00 kr. hhv. 298,00 kr. for byggesæt og færdigbygget. Det er med det nye printkortidlæg i hastighedsviseren.Så stopper vi.


Stopmiljø bestående af stoplys, elektronik og stopskilt.


Selve signalbroen loddes på loddeøer på printet, som kan placeres under eller over sporet, og så dækkes med sand. På printet er der en ensretterbro og tre forskellige smd-modstande, som kan bruges til at regulere lysets styrke med. I byggesættet er der en modstand med til at beskytte dioderne, og så kan man sætte en større modstand i kredsen, for at regulere lysstyrken.

Stopbommen er ikke med på billedet.


Se billederne for varianter af sættet. Se også banetjenesten.dk

Grundsæt kun med signalbom, diodeholder, skilt, stænger til skilt, dioder og modstande 49,00 kr.

Print og grundsæt 79,00 kr.


Man kan også få S-skiltet i stedet for det lodrette stopskilt. Samme pris.


Billeder fra Varde hhv. Helsingør.Grundsæt

49,00 kr

Grundsæt med print

79,00 kr.

Hastighedsviser version 2.0


Vi har fået lavet færdige print lige til at klipse ind i en nyfremstillet indsats, som giver bedre lysspredning, og som på bagsiden har udfræsede lommer til ledningsudtag. Det vil sige, at den ret besværlige tidligere byggemåde nu er erstattet af samling ved blot at sætte printet ind i indsatsen, og så er den klaret.


Billedet viser stander med påloddet viserkasse, færdigprint, indsats og forplade.
Hastighedsviserkasse loddet på stander.


Som noget nyt, kan vi tilbyde selvbyggere af I-signaler, at de kan få byggesættene med hastighedsviseren færdigmonteret på standeren, hvilket er en stor hjælp til selvbyggeren.


Tillægsprisen herfor er blot 29,00 kr.


Opdateringer (Nye med blå skrift):


22. november, 2020: Nye signaler, gasflasker, km-sten og frispormærker


 • 13. november 2020:Ændringer vedrørende decodere og sporskiftedrev under MTB og under Datablade.


 • 13. november, 2020: Info om MTB-motordrev - under datablade.


 • September 2020: Materiale vedrørende vejskilte, tavler, mv. under Datablade. • 27. september 2020: Ændringer på Qdecodersiden. • 16.06.2020: Nyheder om I-signaler.

Signalnyheder


Så er de nye overkørselskontolsignaler færdigudviklet, og produktionen er til ende, så derfor kan vi nu tilbyde alle overkørselssignaler til modelbanen.


Kontolsignal


Overkørselssignal


Uordenssignal - 2 lanterner - UO2Uordenssignal - tre lanterner - UO3

Den øverste lanterne mangler, men signaludformningen er den samme.


Det lidt frække:


Og endelig et perronafgangssignal. Det er virkelig småt, men det er lykkedes at lave fine signalplader, som der indsættes dioder i, og som kan vise afgang i begge retninger.
Billeder med tilladelse fra Henrik Karlsson


Der er lavet holdere til at fastgøre det til stang eller i perronafdækning.

Total revision af PU'erne og DV'erne er afsluttet.

De nye har fået korrekte skyggeskærme. De signaler det drejer sig om er:


 • DV3
 • DV4
 • PU4
 • PU5
 • PU6


Yderligere er byggeprocessen blevet væsentlig nemmere. OG, DV'erne har også fået den korrekte bagudhældning, som viser dem mere virkelighedstro på modelbanen.
Gittermasten færdig og klar til salg.


Der har ofte været forespurgt om ikke man kunne få gittermaster til PU'erne, og det kan man faktisk nu. Udviklingsprojektet er færdigt, og billedet viser protoptype. Der er foretaget visse ændringer i den reviderede og endelige udgave.

Signalerne kan bestilles enten med H-stander eller med gittermast.

En H-mast PU'er koster færdigbygget 338,00 kr. Med gittermast 388,00 kr?

Den vil også kunne indgå som valg i selvbyggesættene.


Selve gittermasten er lavet i 0,2 mm nysølv. Selve standeren er delt i to, og hver del bukkes 90 grader, og herved lettes samlingen gennem lodning eller limning af de to "L-profiler" kan man kalde de to halvdele. På toppen er den bredere platform , som blot bukkes ned over standerens top. Endvidere er der ID-plade og trin med også.


Signalet fastgøres, ligesom vore øvrige signaler, med vores standard med metalhylse, og fastspændingsplade under bordet.Til selvbyggere:


Byggesættene leveres nu med afdækninger til at sætte bag på signalerne således at dioderne dækkes. Dette løser et generelt problem med at afdække dioderne på en pæn og ensartet måde.
Afdækningerne har fine detaljer.
Gasflasker og frispormærker


Endelig nye gasflasker af den type med løftehåndtagene tæt omkring ventilen.

(de viste flasker på billedet, er af den gamle type - nye billeder kommer)
15/6/2020


Disse signaler vil ikke revolutionere signalmarkedet, men et par sjove signaltyper, som man kan sige, gør signalprogrammet mere komplet.

Det drejer sig om I-signaler, som har fået afdækningsplader - en med afdækningsplade øverst, og en med afdækningsplade under øverste lanterne. Og hvorfor så det? Jo, i enkelte tilfælde, har man haft behov for at afdække en lanterne ved f.eks. ombygning, eller som erstatningsplade for en plade, som har fået en defekt. Blev efter sigende ikke brugt ved 1964 anlæg. Men, nu er de her.

Den anden nyhed er det høje I-signal, dvs. med en højere signalplade end den senere standardplade. Pladerne anvendtes op til ca. 1961.

På billedet med 2 stk. I4 er de to typer vist i forhold til hinanden for at kunne se forskellen mellem de to.


I-signal med afdækningsplade under øverste lanterne


I-signal med afdækningsplade vist samlet.


I-signal med afdækningsplade under nederste lanterne


Det høje I-signal i ft. den plade, der oftest bruges i dag.