Forside

Der er i øjeblikket en fejl med at vise billeder, men der arbejdes på at løse problemet, og billederne vil løbende komme ind igen. Samtidig bliver der udført lidt revisionsarbejde.

Ud over at fremstille og sælge egne produkter, f.eks. et - næsten - komplet signalprogram med danske signalbilleder, har vi også forhandling af Qdecodere til styring af udstyr til modelbaner, men ikke kun til  banetjenestens signaler. Decoderne kan dog også styre andre signaler, og kan også styre multiplex signaler, som f.eks. fra Viessmann. Endvidere forhandler vi kvalitetesdrev fra MTB, som væsentligst anvendes til sporskifter, men er ikke begrænset hertil. MTB-drevene passer perfekt til decodersystemet.

Kontakt til Banetjenesten kan ske ved at skrive en mail til btj@banetjenesten.dk


Du kan også brug denne skabelon til at sende en mail til os.

 
 
 
 

Nye gade- og vejskilte.

Der er lavet nye gade- og vejskilte i korrekt størrelse H0, og nu er materialet tykkere, så man nu ikke skal folde og lodde dem sammen før opstilling. En stor forbedring.

På hjemmesiden under "mere"-fanen, er der tegninger, tekstfonte og udformning af selve teksten, så man kan lave korrekte gade- og vejskiltene.

Sættet koster 99 kr. for 12 skilte.
Opdatering på PU og DV, som har været i restordre temmelig længe, men inden for et par uger, skulle alle ting være på plads, og være parat til produktion.


Der er lavet nye print med dioder færdigmonteret for PU4, PU5 og PU6 samt for DV3 og DV4. Samtidig hermed er der lavet nye forplader i et stabilt materiale, som passer perfekt til printet, så alle signaler nu bliver fuldstændig ens fra gang til gang, og problemet med ikke at kunne få dioder eller få ens dioder, er nu overstået.

De nye print har varmhvide dioder, som er mere virkelige end de blålige, man ellers ser.


Det bliver nu også meget lettere for selvbyggerne ikke at skulle sidde med alle de små dioder og tråde.


Og et par efterårsnyheder


Der er lavet nye skraldespande, som er meget flottere end de tidligere, bl.a. er alle håndtagene "åbne", som i virkeligheden, så skraldemanden kan få fat i spanden og smide den på nakken. Det er den gamle zinktype, og modellen er opmålt efter en af de gamle spande, som jeg fik lejlighed til at fotografere og opmålet.


Pris: 39,00 kr for et sæt med 4 spande. Umalet.


Medens I venter på signaler, og jeg venter på visse manglende dele til at bygge dem af (men det lysner), er der sket noget på andre områder.


  • De nye sporskiftemotorattrapper er nu færdige til Rocospor, Weinertspor (og Pilz) og Peco, alle til spor uden ballast. I øjeblikket ses der også på Märklins k-skinner, for at vurdere dem til "motorer" også.
Priser (umalede):

Enkelt sporskiftemotor: 15,00 kr.

Pose med 5 stk. motorer: 69,00 kr.

Pose med 10 stk. motorer: 135,00 kr.
Nye kontrolskabe
De nye kontrolskabe er også netop blevet færdige. Disse kontrolskabe / skabe stod flere steder rundt omkring på baneterrænet, og indeholdt forskelligt udstyr til at kontrollere og/eller styre ting på banen. På Olsenbanden på Sporet, blev den endda brugt til at stille alle signaler på rødt. :-)

Pris 15,00 kr pr. pr. stk.

5 stk. 60,00 kr.Nyt skab ved overkørsler.

Dette skab stod ved overkørsler, og indeholder en el-måler, og den lille betjeningskasse under er til manuel betjening af overkørslen. Skabet kunne være eneste skab ved overkørsler, men kunne også ses ved overkørsler med et stort kontrolskab. Se billedet herunder, hvor der ses tre forskellige opsætninger og andre typer end den jeg har lavet. Men samme formål.


Det store billede herunder er fra den nedlagte Grindstedbane før Tofterup, og hvor skabet er taget ud fra.


Decodernyt

På Qdecoderfronten, har jeg fået optaget nye signalvariationer* som standard i den nye version af Qrail, som er på trapperne. Det drejer sig om DV3 og PU4. Endvidere vil afvigende signaler kunne styres integreret i opsætningen, lige som den også herved korrekt styrer de tilsvarende fremskudte signaler. Automatisk mellemblokssignal (AM) bliver også et selvstændigt signal. Endelig fås hastighedsviseren til ikke kun at være et add-on til I-signalet, men også som et selvstændigt signal, så hastighedsvisere kan opstilles ved vingesignaler, uden at det styrer andre signaler automatisk. Sammenkobling til vingesignaler er afhængig af fabrikat.


* De nye signalvariationer har været en mangel hidtil, idet f.eks. en dværg3 (DV3) skulle tilkobles som en DV4, og herved gik en udgang tabt, som kunne være brugt til noget andet. Det samme for PU4, som skulle tilkobles som PU5. Og hastighedsviseren ville altid styre både I- og U-signalet, hvilket betød, at det var HV'eren, som styrede togvejen. Det er også fint generelt, men hvis netop HV'eren står ved et vingesignal, eller blot leveres alene, kunne det ikke stå som blot en hastighedsviser. Dette bliver forventelig løst med den nye version.


Nye sporskiftemotorer og baliser

Vore nye sporskiftemotorer (-attrap) er nu klar til salg. De er rigtig flotte, og konstrueret sådan, at man ikke kan se samlingen mellem de forlængede svellestykker ved motoren og sporets sveller.

Der er motorer der passer til Rocospor, Weinertspor og Peco, alle uden ballast. Kan også bruges til Pilz.

(billedet viser at der ikke er nogen trækstang på sporskiftet, men motoren sidder korrekt ude ved tungespidserne).Billederne herunder viser motorskifteren (og affald) ved et sporskifte på Esbjerg Station.

Sporskiftesignalet kan vist ikke bestemme sig til hvad den vil vise.

Bemærk, at motordrevene i virkeligheden altid er placeret ved skiftets yderste tungespids, og ikke hvor fabrikanten har deres drivstænger.

Men valgfrit selvfølgeligt, dog er motorattrapperne designet til svellemellemrum generelt, og ikke til de ofte store huller til deres drivstænger. 

Priser (umalede):

Pose med 5 stk. motorer: 69,00 kr.

Pose med 10 stk. motorer: 135,00 kr.Video om MTB-drev


De Storeholmske Baner har lavet en lille informativ video om MTB sporskiftedrevene, opsætning og indkøring. Videoen er meget illustrativ, og absolut seværdig, både før eventuelle køb og bagefter, når installationen er i gang.


God fornøjelse med videoen


https://www.youtube.com/watch?v=3QaAqNmVPgE


Vi har fået tilladelse til at have linket på denne side. Videoen fra De Storeholmske Baner er ikke i, og har ikke forbindelse til Banetjenesten i øvrigt.

Priser (umalede):

Pose med 10 stk.: 29,00 kr.

Pose med 20 stk.: 55,00 kr.

Løsdele til signalbygning mv.


Ofte har man brug for løsdele til signalbygning mv., og der vil være et lille udvalg af komponenter og dele til bygningen.

Man kan bruge en soeciel tang, men man kan også lidde ledningerne til hylsen, som vist på et af billederne.
Pose med 10 stk. ensfarvet: 3,00 kr.

Pose med 50 stk. ensfarvet: 15,00 kr.

Pose med 70 stk. med 7 x 10 enkeltfarver: 20,00 kr.
KilometerstenHvor er jeg egentlig?


Det kan man få et vide, på de kilometermærker, der stod langs banerne i siderne som trekantede hvidmalede betonklodser med røde streger på. Disse mærker angav i tal afstanden fra strækningens begyndelse med store tal øverst i km, og mindre tal under med et enkelt tal, f.eks. 2 og læses som 56,2 km. Stenene stod med 100 meters mellemrum skiftevis på hver side af sporet. Der var således 200 meter mellem dem på samme side af sporet. I H0 vil de, hvis de skulle stå korrekt, stå alt for tæt. Jeg har set dem stå med 20 cm mellemrum, altså 40 cm mellem dem på samme side, og det ser ganske fint ud rent visuelt. Men man vælger jo selv.


På tværs af stenene var der hele vejen rundt malet en rød stribe på tværs i en fordybning ca. på midten. Jeg vil tro, at den angav største dybde den måtte nedgraves til. De stod bagoverhældende 1:10. Bagudhældningen var på grund af at få større synlighed fra lokomotivets førerhus.


På en af siderne var der en lodret streg på sidekanten, og denne var påført på den side, hvortil man skulle gå, for at komme til nærmeste telefon.


Der var to typer, en type I, hvor den havde en bredde som svarede til 2 cifre, og en bredere -type II - som havde plads til 3 cifre. Men vi laver kun den smalle.


Nu kan disse kilometermærker fås i korrekt modelstørrelse 1:87. De er pakket i poser med 10 stk. til 35,00 kr. og i 25 stk. til 79,00 kr. De er umalede.


På fotoet kan der ses en lille rund stang for neden, som er beregnet til at fastholde mærkerne på f.eks. en hulplade, medens de bliver malet. Så klip ikke denne del af. Den har en funktion.


Billedet med de fjernede sten i bunke er fra Brande 1995 (Egon Moesby).

Nymalet kilometersten og en bunke af kasserede sten i Bran de i 1995. Eget foto.

Løs hastighedsviser til at opstille ved armsignaler.
Prisen er for (18 A) byggesæt 169,00 kr og (18 B) færdigbygget 338,00 kr.

Telefonskabet (81) koster (81 A) 49,00 kr. of (81 B) færdigbygget 89,00 kr.Så stopper vi.


Stopmiljø bestående af stoplys, elektronik og stopskilt.


Selve signalbroen loddes på loddeøer på printet, som kan placeres under eller over sporet, og så dækkes med sand. På printet er der en ensretterbro og tre forskellige smd-modstande, som kan bruges til at regulere lysets styrke med. I byggesættet er der en modstand med til at beskytte dioderne, og så kan man sætte en større modstand i kredsen, for at regulere lysstyrken.

Stopbommen er ikke med på billedet.


Se billederne for varianter af sættet. Se også banetjenesten.dk

Grundsæt kun med signalbom, diodeholder, skilt, stænger til skilt, dioder og modstande 49,00 kr.

Print og grundsæt 79,00 kr.


Man kan også få S-skiltet i stedet for det lodrette stopskilt. Samme pris.


Billeder fra Varde hhv. Helsingør.
Stopbom med stopmærke.
Stopbomme. Henholdsvis Esbjerg og Helsingør

Grundsæt

49,00 kr

Grundsæt med print

79,00 kr.Hastighedsviserkasse loddet på stander.


Som noget nyt, kan vi tilbyde selvbyggere af I-signaler, at de kan få byggesættene med hastighedsviseren færdigmonteret på standeren, hvilket er en stor hjælp til selvbyggeren.


Tillægsprisen herfor er blot 29,00 kr.
Signalnyheder


Så er de nye overkørselskontolsignaler færdigudviklet, og produktionen er til ende, så derfor kan vi nu tilbyde alle overkørselssignaler til modelbanen.


KT kontrolsignal


OVK overkørselssignal


Uordenssignal - tre lanterner - UO3

Den øverste lanterne mangler, men signaludformningen er den samme.

Afgangssignal:

 Det signal er virkelig småt, men det er lykkedes at lave fine signalplader, som der indsættes dioder i, og som kan vise afgang i begge retninger.


Af produktionsmæssige grunde laves ikke længere den buede udgave, men kun den lodrette.

OG ... der er pt. mangel på dioder til fornuftige priser, så bestillingerne er stillet i bero.


Signalet fremstilles pt. ikke pga. komponentmangel.Gittermasten færdig og klar til salg.


Der har ofte været forespurgt om ikke man kunne få gittermaster til PU'erne, og det kan man faktisk nu.

Signalerne kan bestilles enten med H-stander eller med gittermast.

En H-mast PU'er koster færdigbygget 338,00 kr. Med gittermast 388,00 kr?

Den vil også kunne indgå som valg i selvbyggesættene.


Selve gittermasten er lavet i 0,2 mm nysølv. Selve standeren er delt i to, og hver del bukkes 90 grader, og herved lettes samlingen gennem lodning eller limning af de to "L-profiler" kan man kalde de to halvdele. På toppen er den bredere platform , som blot bukkes ned over standerens top. Endvidere er der ID-plade og trin med også.


Signalet fastgøres, ligesom vore øvrige signaler, med vores standard med metalhylse, og fastspændingsplade under bordet.
Gasflasker og frispormærker


De nye gasflasker af den type med løftehåndtagene tæt omkring ventilen er nu i programmet.

Der kan købes sæt til selvbyg, færdigsamlet og ekstra gasflasker.

(de viste flasker på billedet, er af den gamle type - nye billeder kommer)
Gasaggregatsæt - færdigbygget.                                                Løse gasflasker hos maleren.
Miljø omkring sporskifte. Gasaggregat, sporskiftemotor (ikke vor nye motor) og frispormærkerne.
Signalvarianter

Disse signaler vil ikke revolutionere signalmarkedet, men et par sjove signaltyper, men man kan sige, at de gør signalprogrammet mere varieret på pladerne, akkurat som i virkeligheden.

Det drejer sig om I-signaler, som har fået afdækningsplader - en med afdækningsplade øverst, og en med afdækningsplade under øverste lanterne. Og hvorfor så det? Jo, i enkelte tilfælde, har man haft behov for at afdække en lanterne ved f.eks. ombygning, eller som erstatningsplade for en plade, som har fået en defekt.


I-signal med afdækningsplade under øverste lanterne


I-signal med afdækningsplade over nederste lanterne


I-signal med afdækningsplade vist samlet.