Signaler

Herunder ses Banetjenestens signalprogram. Under hvert signal er der dels angivet et nummer, som er det samme nummer som i prislisten, og som bruges ved bestilling. Endvidere angives navnet på signalet samt to priser.

Den første pris er for et byggesæt, og den anden pris er et færdigbygget signal.


Ved bestilling bedes nummer og signaltype angivet, samt om det skal være byggesæt eller færdigbygget.

F.eks. Nr. 3 U3, 2 stk. færdigbygget.

Bestillingen sendes via mail til os på btj@banetjenesten.dk

1

I2-U2-AM2 signal

159,00 kr. / 318,00 kr.


2

I3 signal

169,00 kr. / 338,00 kr.


3

U3 signal

199,00 kr. / 318,00 kr.


4

I4 signal

169,00 kr. / 338,00 kr.


5

I4 Venstre afgrening

169,00 kr. / 338,00 kr.


Gul eller grøn i afgrening


6

I4 Højre forgrening

169,00 kr. / 338,00 kr.


Gul eller grøn i afgrening


7

I3 Venstreforgrening

169,00 kr. / 338,00 kr.


Bestil gul eller grøn i afgrening8

I3 højreforgrening

169,00 kr. / 338,00 kr.


Bestil gul eller grøn i afgrening9

I3 + HV

298,00 kr. / 596,00 kr.


Ved bestilling angiv på hvilken signaltype hastighedsviseren skal sidde på.

9

I4 + HV

298,00 kr. / 596,00 kr.


Ved bestilling angiv på hvilken signaltype hastighedsviseren skal sidde på.

10

F2 signal

159,00 kr. / 318,00 kr.


11

F3 signal

169,00 kr. / 338,00 kr.


15

Rangerignal

119,00 kr. / 318,00 kr.


12

Togvejssignal - TI / TU

119,00 kr. / 318,00 kr.


16

AM3 automatisk mellembloksignal

199,00 kr. / 318,00 kr.


13

F3 venstre afvigende

169,00 kr. / 338,00 kr.


18

Retningsviser - fritstående

169,00 kr. / 338,00 kr.


14

F3 højre afgrening

169,00 kr. / 338,00 kr.


19

Bremseprøve

169,00 kr. / 338,00 kr.


15

F3 signal

169,00 kr. / 338,00 kr.


23

DV3

169,00 kr. / 338,00 kr.


24

DV4

169,00 kr. / 338,00 kr.


25

PU4

169,00 kr. / 338,00 kr.


26

PU5

169,00 kr. / 338,00 kr.


27

PU6

169,00 kr. / 338,00 kr.


28

Venstreudkørsel - VU lav

169,00 kr. / 338,00 kr.


29

Venstreudkørsel - VU Høj

169,00 kr. / 338,00 kr.


30

KT 1

169,00 kr. / 338,00 kr.


31

OVK 2

169,00 kr. / 338,00 kr.


32

UO 2

169,00 kr. / 338,00 kr.


33

UO3

169,00 kr. / 338,00 kr.


34

Traktorlys

(uden stopskilt)

40,00 kr. / 80,00 kr.


35

Traktorlys

40,00 kr. / 80,00 kr.


37

Retningsviser - fritstående

til indkørsel på færger

169,00 kr. / 338,00 kr.