Ætsede dele - høje og lave vejviserskilte, rækværk, gasaggregat og frispormærker.Vejvisere - høje og lave typer:

Vejviserne er lavet i nysølv, og med 3d-virkning, idet navnepladerne er nedætsede, således at de ser ud til at være af et tyndere materiale end skilterammen. Skiltene foldes således, at to sider (halvdele) loddes sammen.

Gasaggregat (sæt):
Gasaggregatet består af et stativ i ætsest nysølv, som foldes og loddes sammen. I stativet er der plads til fire gasflaser. På stativet er der i ætsearket også en regulater som loddes på en opstander. Til sættet hører endvidere et kontrolskab.

Rækværksopstandere:
Der er ét sæt standere beregnet for tre tråde og ét sæt beregnet for to tråde. Hver anden stander er forsynet med en "knop", hvilket var almindeligt på visse typer rækværker. Hvis man ikke vil anvende disse knopper, kan de let klippes af, og standeren ser ud som de øvrige. Der er 14 standere i hvert sæt.

Frispormærker: (se også under "gasaggregat-siden")
Frispormærkerne er lavet i ætset nysølv, og i ætsningen er der netop ætset halvt ned for at angive, hvor der skal males rødt og hvor der skal males hvidt, som normalt er en lidt vanskelig maleopgave. Pladerne kan enten limes på f.eks. en mesingstang eller et lille messingsøm. Man kan også lodde dem på. Den letteste måde at male dem på er ved først at male dem hvide, og på de "lave" flader male med den røde farve. Hvis man hellere vil bruge en rød speed marker, males den røde farve på de "høje" felter.

Frispormærkerne vil pynte på ethvert anlæg.

Sættet består af 12 stk. plader. Der skal bruges to til hvert sporskifte, dvs. der er til 6 sporskifter.

Tilbage