TD vogne som byggesæt

TDR vogn i prøveserien

Tre TD-vogne på række. Den midterste har 2 nedslåede sider.

Vognene er fra første prøveserie, og skal ses som prøvebygningseksemplarer uden alle dele påsatte. Specielt er der langt flere detaljer på bremsehuset i den endelige udgave.
Der er mulighed for at bygge flere varianter. På bremsesiden er der håndbremse med den gamle træklodstype, håndbremse med støbt bremseklods samt en type med ekvilibreret bremsesystem. Hertil kommer bremsehus.
Vognene sælges som enkeltvogne og et enkelt bremsehus.
Der vil også blive tilbudt en serie med firevogne inklusiv et bremsehus.
Vognene leveres med ætsesættet, Hobby Trades dråbelejer og hjul, kurvpuffersæt, Symoba koblinger med kulisse, men uden kobling, samt litreringer. Byggevejledning kan downloades fra denne hjemmeside.Priser under siden "Ætsede produkter"

Tilbage