En Fredensborgvogn - eller Litra AZ under tysk forvaltning - Steppenreiter

en beskrivelse af Claus Riber

I ”Danske Kongevogne” (bane bøger 1992) skriver Poul Thestrup p.61:

”Allerede i reglerne af 1887 for befordring af kongelige personer var det bestemt, at i den tid, hvor kongeparret residerede på Fredensbo0rg, skulle der holdes en førsteklasseskupé for Klampenborgbanen, når residensen var på Bernstorff slot. Dette var nemt, så længe der var ordinær førsteklassesbefordring på Nordbanen. Da dette ophørte i 1910, førte reglen til konstruktion af en speciel vogntype med kun én førsteklasseskupé, nemlig BR-vognene, de såkaldte ”Fredensborgvogne”. Disse vogne havde i den ene ende en tredieklasses midtergangsafdeling med vendesæder, så at passagererne altid kunne have ansigtet i kørselsretningen. I vognens anden ende var der tre kupeer, to andenklasses kupeer og e én førsteklasses kupé. I førsteklasseskupeen var sæderne betrukket med rødt plys. Væggene var beklædt med relieftapet indrammet i mahognilister, og der var indgang til et separat toilet. Denne kupé var indrettet til at kunne anvendes til ”kronekupé”.

Vognene kørte på Nordbanen til 1934”.

Sidste år opdagede jeg, at ”Banetjenesten” havde fremstillet et byggesæt til denne - historisk og visuelt – meget spændende tagryttervogn. Den ville jeg prøve at bygge.

Der blev bygget 8 vogne af denne type oprindelig litreret BR 693-700, i 1941 omlitreret til AZ 372-379.

Én af disse, AZ 375, er specielt interessant idet den i 1943 blev ombygget til kommandovogn - ”Besprächungsvagen” - for general Hermann von Hanneken, der på det tidspunkt var øverstbefalende for de tyske besættelsestropper i Danmark.

Jeg valgte at bygge min Fredensborgvogn som den ombyggede kommandovogn (tyskerne selv gav den øgenavnet Steppenreiter) da den historisk hører til i ”min egen tid”. Vognen er ikke bevaret for eftertiden, men der er skrevet en del om den bl.a. i Jernbanehistorisk årbog ’95 og på internettet www.silkeborgbunkermuseum.dk hvortil interesserede henvises.

Samlingen af byggesættet, som jeg synes er meget fint udfræset, var rimeligt ukompliceret, men det var besværligt og et tålmodighedsarbejde at male trævinduesrammerne i både vognkasse og tagrytter.

 Vognen er sprøjtet med en farve på vandbasis (det er jo politisk korrekt, men ikke særlig holdbart), men er desværre blevet lidt for blålig vinrød, hvilket på grund af nogle omstændigheder blev for bøvlet at ændre, så jeg lever med det. Bogier og øvrige løsdele er fra HobbyTrade´s CM-vogn og litreringen af gnubbetypen er fra brokkassen. Preiser har leveret værnemagtsoldaterne.

 Jeg vil ikke patinere vognen da jeg resonerer, at generalen har haft kulier nok til altid at holde sin vogn renvasket.

Vil man sammensætte hele oprangeringen, skal der, foruden salonvognen, også være en kedelvogn AZ havde ikke egenvarme) – CUK, en førsteklasses passagervogn og en lavsidet åben godsvogn (f.eks. TD fra Banetjenesten), idet generalens bil også skulle kunne være med toget. Toget kunne passende fremføres af mit DII-lokomotiv. (Kontakt Banetjenesten hvis der skulle være interesse for at købe lokomotivet)

Med venlig hilsen

Claus Riber

 Se billederne under beskrivelse AZ ... her