Sporskiftemotor, frisporsmærker samt gasoptøningsaggregat